Tags : Canadian visa

برزیل کانادا ویزا

تصمیم به ادامه سفر و اقدام برای ویزای کانادا

چرا ویزای کانادا؟ در همان روزهای کارناوال، ایمیلی از طرف یک مدرسه در هائیتی دریافت کردم که مرا از سپتامبر تا نوامبر سال ۲۰۱۹ برای کار داوطلبانه و تدریس انگلیسی به کودکانشان به مدرسه شان دعوت کرده بودند. درست در همان روزهایی که به دنبال نشانه ای برای ادامه سفر پس از برزیل می گشتم! […]بیشتر بخوانید